Na samoj web stranici objavljeni su brojevi sa povišenom tarifom te se usluge mogu pružati samo putem SMS brojeva. Cijene usluga su istaknute pored brojeva, te korisnik šalje poruku na vlastitu odgovornost. Pružatelj usluga nije odgovoran za bilo kakve savjete od strane savjetnika. Korisnici prihvaćaju sve uvjete ovdje navedene, te svaki korisnik mora biti stariji od 18 godina.